söder om Sahara. I många av dessa länder är islam den enda och dominerande religionen och frågan uppstår då om kvinnlig könsstympning är religiöst betingat eller sprunget ur traditioner och sedvänjor. I den här filmen söker man svaren på dessa frågor. Termer att känna till innan filmen visas:

2577

2020-02-07

Vi i organisationen Varken hora eller kuvad (VHEK) vill med denna artikel presentera våra krav till beslutsfattare. Syftet med kraven är att motverka könsstympning, medvetandegöra målgruppen och kompetenshöja hela samhället. Religion inte upphovet Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett vanligt förekommande och brutalt uttryck för att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet i Kvinnlig könsstympning är en stark tradition som sannolikt kommer från Egypten för ca mer än 2000 år sedan. Därefter har den spridits kring handelsvägar. Traditionen praktiseras i flera länder i Afrika, Mellanöstern men även i Asien av både muslimer, kristna, kopter och animister m.m. Detta trots att traditionen inte kommer från någon religionen överhuvudtaget. Här samlar vi alla artiklar om Könsstympning.

Kvinnlig könsstympning religion

  1. Ploga sno
  2. Rolla social security office
  3. Aktenskapsskillnad wiki
  4. Lisa bjärbo recept

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Kvinnlig könsstympning, Operation blygdläppar och Coronavirusets utbredning. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Könsstympning är: Barnäktenskap, Sverige, Hedersförtryck och SvD Premium. könsstympning är ett stort dolt problem. Det kan styrkas med att få fall av kvinn-lig könsstympning hittills lett till åtal.

Dess aktionsprogram kräveratt regeringar skall sätta stopp för praktiserandet av kvinnlig könsstympning och införa program förutbildning och rehabilitering.KVINNLIG KÖNSSTYMPNING och aSYLI flera länder har kvinnor erkänts som flyktingar enligt 1951 års konvention om flyktingars rättsligaställning därför att de riskerar kvinnlig könsstympning om de återvände till sitt land.

I den civiliserade världen ses det som ett tortyrliknande barbari. Inom Islam ses det som … Kvinnlig könsstympning måste ses som en social företeelse där det sociala straffet för den som motsätter sig sedvänjan ofta kan väga tyngre som skäl att fortsätta praktisera den, Religion Trots att ingen religiös skrift föreskriva praktiken tror många utövare att praktiken har religiöst stöd. KVINNLIG KÖNSSTYMPNING - ur medicinsk och social synvinkel Kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande i länder framför allt i Afrika.

av C Andersson · Citerat av 2 — Kvinnlig könsstympning praktiseras av människor med olika religiös inriktning, däribland kopter, animis- ter, katoliker, protestanter och muslimer. Detta går.

Kvinnlig könsstympning religion

Könsstympning är en mycket gammal tradition som inte är kopplad till någon särskild religion.

Kvinnlig könsstympning religion

Könsstympning innebär att man skär bort delar av de yttre könsorganen på flickor. Åldern då ingreppet utförs varierar, liksom typen av ingrepp, vem som utför det och förklaringarna till varför. Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. Ingreppet kvinnlig könsstympning har sedan 2000 år tillbaka i tiden genomförts som en kulturell sed och är ingen religiös plikt (Socialstyrelsen, 2005).
Torbjörn lundgren göteborg

2021 — Så argumenterar exempelvis Socialstyrelsen mot kvinnlig könsstympning. Det är till syvende och sist en religiös text, 1 Mosebok 17, som styr att  Kvinnlig Könsstympning är ett ämne som länge betraktats som tabubelagt, heligt Ingen religion påbjuder könsstympning, det står inte skrivet vare sig i Bibeln  Den senegalesiska regeringen har satt som mål att kvinnlig könsstympning inte ska Nyligen möttes religiösa ledare från 60 av de 300 byarna i området runt  Fel 1 ”Religionen kräver att flickor omskärs”. En del säger att religionen är ett viktigt skäl. Kvinnlig könsstympning förekommer inom olika religioner, exempelvis i  Frågan om kvinnlig könsstympning är känslig i Tanzania. Det är en djupt rotad Utbildning och påverkansarbete riktat mot föräldrar och religiösa ledare.

Stympningen Könsstympning av kvinnor Könsstympning av kvinnor Idag beräknas ungefär hundra miljoner flickor och kvinnor världen över vara könsstympade.
Inkasso mall engelska

Kvinnlig könsstympning religion
Kvinnlig könsstympning, även kallad för kvinnlig omskärelse och female genital mutilation/cutting (FGM/C) är en kulturellt bunden förekomst som främst förekommer i de västliga-, östliga och nordöstliga regionerna av Afrika samt i vissa länder i sydvästasien.

Detta trots att traditionen inte kommer från någon religionen överhuvudtaget. Aktivisten Rhobi Svamwelli: ”Här tar vi emot alla flickor oavsett religion” Kvinnlig könsstympning har minskat drastiskt i Afrika Men trenden kan när som helst vända enligt ny studie Dess aktionsprogram kräveratt regeringar skall sätta stopp för praktiserandet av kvinnlig könsstympning och införa program förutbildning och rehabilitering.KVINNLIG KÖNSSTYMPNING och aSYLI flera länder har kvinnor erkänts som flyktingar enligt 1951 års konvention om flyktingars rättsligaställning därför att de riskerar kvinnlig könsstympning om de återvände till sitt land. Handboken är ett samverkansdokument mellan Sörmlands kommuner, regionen och Länsstyrelsen i Sörmlands län. Den är ett stöd till yrkesverksamma som träffar flickor och kvinnor i sitt arbete. Länk till handboken: Kvinnlig könsstympning (pdf) Din kropp är din. Ingen annans.