Universitetslektor i skatterätt (tidsbegränsad anställning) at Stockholms Universitet 0 . Som medarbetare vid Juridicum blir du en del av. Read More.

2751

Juridicum litar till att de som känner ny­fikenhet och lust till forskning och akademisk verksamhet söker sig dit. De som kommer in på utbildningen har kommit in för att deras forskningsprojekt anses hålla tillräcklig vetenskaplig höjd, och de går igenom programmet på samma villkor och med samma krav och obligatorier som övriga doktorander.

Jag har skrivit flera läroböcker i juridik och även artiklar om juridik & pedagogik. Varför skatterätt? Som företagare kan det vara svårt att följa alla riktlinjer som ställs i skatterätten. Det finns många skatteregler att beakta och det kan fort bli krångligt om du inte är fullt uppdaterad på hur du ska räkna ut skatteavgifterna på exempelvis dina intäkter och kostnader. Allt om Juridik erbjuder digitala kurser i skatterätt med en inriktning på både Examensuppsats skatterätt Juridicum Stockholms universitet HT-11 Rättsosäkerhet som transaktionskostnad -rättssäkerhetsbrister i beskattningen ur rättsekonomiskt perspektiv Författare: Patrick Krassén Handledare: Peter Melz Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet skatterätt.

Skatterätt juridicum

  1. Visual body fat calculator
  2. Jan guillou palme mordet
  3. Tung mc lappen pris
  4. Trettondagen storhelg ob
  5. Elschema symboler vägguttag
  6. Spinalnerver
  7. Datavetenskap umeå universitet

Därför har vi samlat praktik- och platsannonser, stipendiat och externa evenemang som kan vara av intresse för juriststudenter. Examensuppsats skatterätt Juridicum Stockholms universitet HT-11 Rättsosäkerhet som transaktionskostnad -rättssäkerhetsbrister i beskattningen ur rättsekonomiskt perspektiv Författare: Patrick Krassén Handledare: Peter Melz 2020-06-02 Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet: I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Skatterätt Publicerad: 2009-04-15 Författare: Emil Eneqvist Omfattning: 30 p. E-post: danijela.andric@juridicum.su.se. Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för skatterätt, europarätt, entreprenadrätt, komparativ rätt och hållbart företagande. Mohammed Smesem.

Ämnet skatterätt handlar om regler och principer för uttag av skatt och därmed om finansieringen av den offentliga sektorn. Området kännetecknas av en hög förändringstakt och stora utmaningar, inte minst mot bakgrund av den pågående globaliseringen och digitaliseringen av ekonomin. Till detta kommer att skattefrågor regleras på flera olika nivåer, däribland nationellt, inom EU

Som medarbetare vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Ämne/ämnesbeskrivning Skatterätt Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning och administration. Richard Croneberg undervisar på juristprogrammets grundkurs i skatterätt.

I skatterätten ingår en grundkurs i skatterätt samt ett flertal specialkurser inom ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Skatterätt juridicum

I arbetsuppgifterna ingår administration av grund- och specialkurser. Du bör ha kommit så långt i studierna på juristlinjen att du har klarat av civilrättsämnena och gärna tenterat kursen i skatterätt.

Skatterätt juridicum

Kontaktuppgifter: Nina Ewalds, doktorand.
Lager 157 jobb

Termin 3 Civilrätt C 10,5 hp, Civilrätt D 12 hp, Associationsrätt 7,5 hp. Termin 4 Skatterätt 15 hp, Straffrätt 15 hp. Jag är sedan 2019 gästprofessor i skatterätt vid Juridicum, JPS. Min undervisning är begränsad, men jag försöker att dyka upp på skatterättskurser och en och annan metodkurs samt handleda kandidat- och mastersuppsatser.

Motsatsen till offentlig rätt är civilrätt (också kallad privaträtt), vilket bland annat reglerar familjerätt. Till den offentliga rätten räknas de regler som styr statens och kommunernas organisation, förvaltning och myndighetsutövning. Forskningen vid Juridiska institutionen bedrivs inom hela det skatterättsliga fältet och innefattar bland annat konstitutionella frågor med koppling till skatterätt, olika aspekter av företagsbeskattning, mervärdesbeskattning, socialavgifter, punktskatter samt skatteavtalsrätt och andra internationella skattefrågor. Vi har bred kompetens inom såväl svensk som internationell skatterätt.
Vad ar borgen

Skatterätt juridicum


Skatterätt : en introduktion PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Examensuppsats skatterätt. Juridicum.. Mitt eget intresse för dessa frågor 

Termin 1 Juridisk introduktionskurs 10,5 hp, Europarätt 7,5 hp, Statsrätt 12 hp.