Denna tavla används under märket C9 (förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods). Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag.

6440

9, A2, Varning för flera farliga kurvor 89, C30, Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, x körriktning för fordon lastat med farligt gods, x. 118.

Med farligt gods avses sådant gods, som anges i 2 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Förbundet gäller med de undantag, som anges i … 9. Förbud mot trafik med fordon. 10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

  1. Rosenhill cafe grödinge
  2. Emmy larsson-auna
  3. Tibble gymnasium täby
  4. Traton
  5. Dalens trafikskola syntest
  6. Bilen framför dig har röda lyktor tända

ÖVRIG MÄRKNING Tankfordon som frakar vissa ämnen med förhöjd tempera-tur, ska även förses med detta märke. Märket placeras på Svenska: Svensk vägskylt för: Förbudsmärken - Förbud mot fordon lastade med farligt gods LTF_17 Trafik med terrängfordon med avvikelser från förbud om trafik på väg. LTF_19 Fordon lastade med farligt gods. LTF_2 Gågata eller gårdsgata. LTF_20 Föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område. LTF_21 Föreskrifter om bärighetsklass. LTF_22 Föreskrift om upphörande.

Något senare var platsen fylld av räddningsfordon. Blåljus slog som blixtar mot fasaden på den intilliggande fastigheten. han kunde se, fanns inga skyltar på lastbilen som indikerade att den var lastad med något farligt gods. som polisen använde vid brottsplatser, för att markera tillträdesförbud i en cirkel runt lastbilen.

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.

C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods D Påbudsmärken D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

595.00 kr ex moms. Lägg i varukorg. Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur. 595.00 kr ex moms. Hem C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods 980 kr ink moms Artikelnummer 2980 Bild ovan höger: Förbud mot märkningspliktiga fordon med farligt gods lastade med farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla (se nedan) så anger märket tunnelkategori.

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

• Säkra transporter med farligt gods Fakta Kommunen utfärdar lokala föreskrifter med förbud mot farliga transporter och upp-ställning av fordon med farligt gods på vissa vägar, gator eller områden. Strategi Transporter med giftiga kemikalier och andra farliga ämnen bör förläggas till gator och vägar i områden där olycksrisken Inom område där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras råder förbud att röka eller vidtaga andra åtgärder som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor eller annat som kan antända godset. Förbjudet gäller också i fordon och samtliga magasin. 15. Reparationer, heta arbeten Tullverkets kontroller avseende farligt gods kan därför enbart genomföras i samband med klarering och vid inre gräns i samband med kontroll enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. C1 Förbud mot infart med fordon C2 Förbud mot trafik med fordon C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Avser förbudet även Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods.
Bilen framför dig har röda lyktor tända

C8 Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II. C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. ej är fallet sker omlastning till fordon med lägre höjd mot tilläggsavgift. Vid transport av farligt gods krävs kompletterande transporthandlingar samt särskild  14 maj 2014 LTF_19 Fordon lastade med farligt gods.

C10 Förbud mot trafik med cykel och moped  Symbolen anger fordon som transporterar farligt gods. Tilläggstavlor.
Uppsagning av hyresavtal mall word

Förbud mot fordon lastade med farligt gods

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt. Varianter: 41000011140 C9 N NR List

23 § första stycket. 13. Förbud mot farligt gods i tunnlar. Tidigare var det förbjudet att köra genom Öresundstunneln med farligt gods på dagtid, Polisen har tagit fordon i beslag .