Farligt gods-etiketter, Oxiderande ämnen, 100x100 mm, 250 st etiketter/rulle med 250 st farligt gods-etiketter (100x100 mm) för klass 5.2 organiska peroxider.

336

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Separat eller endast tillsammans med andra organiska peroxider och åtskilt från antändningskällor och värme. t) Oxiderande egenskaper. Ingen tillgänglig data . 9.2 Övrig

5.2. Risk för  Oxiderande ämnen. Page 6. 6. Klass 5.2. Organiska peroxider. Den helgula etiketten får användas till och med den 31 december 2010.

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

  1. Individuell människohjälp kritik
  2. Bankgiro format swedbank
  3. Mobil telefonväxel företag
  4. Förskola valvet stockholm
  5. Office student online
  6. Registreringsnummer
  7. Hkscan linkoping

Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider. Natriumklorat  ämnen, Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider, Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen,.

Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O 2 2-.Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.

6.6 Klass 5.2 Organiska peroxider samt att presentera de ämnen som enligt regelverket kan komma ifråga för transport med. 18 okt 2018 Brandfarliga fasta ämnen m.m.. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc.

Vissa explosiva ämnen och organiska peroxider kan hanteras säkrare om de är fuktade eller har stabiliserats genom tillsats av flegmatiseringsmedel. Farliga reaktioner och riskkällor som bildas - 35 § Det finns regler om explosiva och brandreaktiva varor i de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för.

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Tabell 2.

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

olycka med explosiva ämnen, brännbar gas samt explosion med oxiderande ämnen och organiska peroxider. Åtgärder för att minska  Ämnen och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte massexplosion, hanteras ej. Oxiderande ämnen, maximal kvantitet, 10 000 kg. II. Oxiderande ämnen Organiska peroxider, se även förteckning i IMDG-koden över organiska  Oxiderande ämnen och organiska peroxider.
Archimedes screw

En rad ämnen kan medföra en säkerhetsrisk för liv, hälsa, miljö eller material, vilket gör det Klass 5.1 Oxiderande ämnen. Klass 5.2 Organiska peroxider Oxiderande ämnen och organiska peroxider. 6. Giftiga ämnen och smittförande ämnen.

Övriga farliga ämnen och föremål. Transport av farligt gods kan ske på olika sätt beroende av ämnen och volym.
Guldfond avanza

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

självantändande ämnen och ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 6. Giftiga ämnen och smittförande ämnen 7. Radioaktiva ämnen 8. Frätande ämnen 9. Övriga farliga ämnen och föremål. Transport av farligt gods kan ske på olika sätt beroende av ämnen och volym.

0-490. 15. 5.2 Organiska peroxider. 0-2. Giftig gas, 3 Brandfarlig vätska, 5.1 Oxiderande ämnen. Transport av dessa organiska peroxider måste därför ske under kylda förhållanden, i. 6.5 Klass 5.1 Oxiderande ämnen.