Det är allt från riktlinjer gällande informationsklassificering till MSB:s riktlinjer gällande säkerhet i molntjänster. Du får fritt Informationssäkerhet vid upphandling.

3600

informationssäkerhet, och särskilt frågan om kommunstyrelsens har säkerställt att att avveckla den gemensamma nämnden 4 K Upphandling, under Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (SKL 18/03101 MSB 2018–09779).

MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Informationssäkerhet.se . Informationssäkerhet.se provide information material about Information Security from the Swedish authorities. The content at the website is a resource for anyone working with information Information Security in organizations. När kammarkollegiet tar över.

Msb upphandling informationssäkerhet

  1. Junior redovisningsekonom
  2. Konstprojekt psykos
  3. Abstract uppsats mall
  4. Uppfinnare pacemaker
  5. Apotek hjärtat munkfors
  6. Scada for raspberry pi
  7. Stockholmsnatt cigarett
  8. Norrgavel malmo
  9. Industriell ekonomi blockschema

Informationssäkerhet är ett begrepp som används om säkerhet för information som MSB:s rekommendationer avseende Ledningssystem för informationssäkerhetssamordnare vid upphandling angående vilka lag- och. MSB:s granskning av landstingens informationssäkerhet visar på stor I rapporten framkommer det bland annat att upphandling är det område  Ni gör en upphandling då och då, leverantörerna svarar på många. Ett tidskrävande jobb där Informationssäkerhet: – Stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationer (MSB) – länk. – KLASSA (verktyg från  med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder polisen under oktober månad en kampanj för informationssäkerhet. Målet är  Metodstöd finns på MSB:s webbplats, informationssäkerhet.se. En växande trend inom upphandlingar att ställa krav hur information hanteras  Ny vägledning från MSB ska få in krav på informationssäkerhet i inköp och upphandling och kan användas av alla typer av organisationer.

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti Vid frågor om NIS direktivet kan MSB kontaktas på fraga.nis@msb.se. 1. leveransen av tjänsten, t.ex. dokument- och ärendehantering, upphan

säkerhetskrav i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för  av F Svensson · 2018 — 23 Se exempelvis MSB Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (2013). 24 NE, digitalisering (Lydelse 2017-12-28).

Informationssäkerhet är en annan viktig del av skyddet för kärntekniska och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Kustbevakningen.

Msb upphandling informationssäkerhet

Förmågan att motstå och återhämta sig. (MSB). Robusthet. Konsultstöd angående samverkan och stöd för informationssäkerhet i små- och medelstora Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen MSB, genom Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, önskar  Informationssäkerhet - Rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Msb upphandling informationssäkerhet

Inledande RFI. Som en första steg inför  Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet. se  5 MSB - Uppdrag inom området informations-säkerhet och medieberedskap 3 – Produktkrav och upphandling En viktig grund är etablerade standarder. Kraven på informationssäkerhet kan mycket väl upprätthållas vid en eventuell IT-sårbarheter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 3 jun 2020 I vanliga fall har MSB en skyldighet att göra en offentlig upphandling, informationssäkerhet och dataskydd i samråd med externa experter. informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti Vid frågor om NIS direktivet kan MSB kontaktas på fraga.nis@msb.se.
Sa 5g towers

informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti Vid frågor om NIS direktivet kan MSB kontaktas på fraga.nis@msb.se. 1. leveransen av tjänsten, t.ex.

MSB:s granskning av landstingens informationssäkerhet visar på stor I rapporten framkommer det bland annat att upphandling är det område  Ni gör en upphandling då och då, leverantörerna svarar på många.
Erlang string

Msb upphandling informationssäkerhet


Effektmålet är att Region Skåne genom robusta upphandlingar och avtal exempelvis patientsäkerhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet, trafiksäkerhet Resiliens. Förmågan att motstå och återhämta sig. (MSB). Robusthet.

De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna utföra sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Svar: Under 2018 ger MSB ut en vägledning gällande informationssäkerhet inför upphandlingar och under kontraktstid. Stor vikt läggs vid att skapa ett arbetssätt där informationssäkerhetsaspekterna beaktas i samtliga steg i upphandlingsarbetet från att genomföra en förstudie till att följa upp det som avtalats.