källkritiska principer och tekniker av relevans för deras framtida arbetsuppgifter. I det andra momentet, “Skrivande och kommunikation i yrkeslivet”, tränar studenterna genom praktiska övningar på att skriva olika typer av texter som de kan behöva författa i sitt kommande yrkesliv, så som rapporttext, debatterande text och

5209

Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom Bra är att alltid följa de grundläggande källkritiska principerna; att du tydligt anger 

0 Reviews. Syfte: träna elevernas källkritiska förmåga samt öka deras kunskaper om källkritiska principer Koppling till kursplanen i samhällskunskap: 2. Information och  Thurén, Torsten, 1937- (författare); Källa: internet : att bedöma information utifrån källkritiska principer / Torsten Thurén & George Strachal. 2011. - 1.

Källkritiska principer

  1. Magda brazen outlaw
  2. Spp login cgi
  3. Hur mycket skatt betalar man vid forsaljning av bostadsratt
  4. Exw dap cpt

• 2. Tid. Ju längre tid som gått innan någon berättar om en händelse, desto osäkrare blir uppgifterna • 3. Beroende. Bygger källan i själva verket på en annan källa?

13 sep 2018 Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa 

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002.

Källkritiska principer

tillämpa grundläggande källkritiska principer och principer för akademisk referenshantering och 4. tillägna sig och redovisa vetenskaplig litteratur skriftligt och muntligt Delkurs 2 - Vetenskapsteori, 7,5 hp - kunna tillämpa grundläggande källkritiska principer - själv utföra en mindre uppgift.

Källkritiska principer

Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. - kunna tillämpa grundläggande källkritiska principer - själv utföra en mindre uppgift. Innehåll. De källkritiska problemen är särskilt väsentliga för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, framförallt historiker, samt journalister.
Bil regnr sverige

Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera den informationsmängd vi möter. De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001). En studie av Carlsson och Sundin (2018) visar att dessa källkritiska principer också är centrala i undervisningen om källkritik i den svenska skolan. Inlägg om källkritiska principer skrivna av Bina. Vad innebär följande fallasier: åberopande av popularitet, personangrepp, bedrägligt åberopande av sakkunskap, skuld genom anknytning, falskt dilemma, fågelskrämma, det sluttande planet, cirkelresonemang, falsk orsak, önsketänkande?

Beroende. Tid. 29 September 2015. Källkritik och vetenskaplig hederlighet olika källor med välgrundade källkritiska argument.
Tennis lund

Källkritiska principer


sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken stimulerar till en sund skepsis gentemot auktoriteter, och det är något alla behöver i ett demokratiskt samhälle. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna …

stor och som sig bör skall källkritiska principer tillämpas även på sociala medier, men det är inte helt problemfritt (Alexanderson, 2012). Efter att ha tagit del av tidigare forskning och studier kring källkritik har vi märkt att dessa ofta handlar om hur viktigt det är med källkritik men inget som studerar huruvida De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda. Studien visar bl.