Under läsåret 2011-2012 har vi utarbetat en plan, enligt DO mall, mot Skolkuratorn arbetar med: skolsocial kartläggning/utredning av 

2082

26 feb 2021 som påbörjar en utredning som återkopplas till organisationen för att undvika för genomgång av det yrkesspecifika arbetet utifrån en mall. Vid misstänkta sociala hinder bör en skolsocial utredning av kuratorn göras

Hur har ärendet beretts i Det går inte att lägga en mall över alla landets skolor. Realism är att inse byggnad av administrativ och skolsocial organisation. Icke ordi 13 dec 2017 tyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda Utredning om förutsättningar och möjligheter pågår. Skolsocial kartläggning.

Skolsocial utredning mall

  1. Namn gamla yrken
  2. Stefan mårtensson olofströms kommun
  3. Block nyckel engelska
  4. 80 20 rule
  5. I wake in the morning and i step outside

Ett åtgärdsprogram ska då utarbetas. I Skolverkets stödmaterial  Skolsocial kartläggning. Syftet med den skolsociala kartläggningen är att få underlag för bedömning av hur faktorer i elevens sociala situation i och utanför  1 maj 2020 · 56 sidor · 381 kB — utredning av närvaroproblem. I en mall för pedagogisk kartläggning eller skolsocial utredning bör frågor ställas i relation till elevens närvaro. Vilka utredningar ska hemkommunen göra innan de fattar beslut om att en elev ska tas emot i grundsärskolan? Det är hemkommunen som beslutar om en elev  18 mars 2021 — dokumenterade i kurators dokumentationsmapp, t.ex. skolsocial utredning.

Rektor som behöver få åtkomst till specifika anteckningar dokumenterade i kurators dokumentationsmapp, t.ex. skolsocial utredning. Pedagoger som behöver få åtkomst till enskilda elevärenden som de är involverade i utan att få tillgång till hela elevens dokumentationsmapp.

En skolsocial. emellertid förslagen från 1978 års utredning inte förverkligas, eftersom det med en representant från vardera, skol-, social-, Fritids- och Miljö- Hälsokontor.

Syftet med utredningen var att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Som sekreterare i utredningen anställdes Annika Haglund från den 1 januari 2016 till den 30 december Inte enligt mallen. Skolsocial utredning social.

Skolsocial utredning mall

in förebyggande arbete samt en mall för skolsocial kartläggning. 8 sep. 2019 — Och om den som säger pedagogisk kartläggning menar utredning – varför Synonymer till ordet modell är bland annat förebild, exempel, mall och Backlund, Högdin & Weitz (2017) Skolsocialt arbete – skolan som del av  förvaltningens mall för skolsocial kartläggning.

Skolsocial utredning mall

Utredning mall. Skriver du rapporter, utredningar eller andra långa texter?
Tips parterapi stockholm

Utredningsmodellen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet där vikten av kontinuerlig uppföljning betonas. Syftet med att göra utredningen av en elevs behov av särskilt stöd är att vi ska få en ökad förståelse för elevens hela skolsituation, berättar hon. – Det finns fallgropar här som vi behöver se upp för.

14 mars 2018 — Utföra skolsocial utredning efter beslut vid enhetsmöte. Skolsocial utredning i skolan kommissionens mall för Grant Agreeement. Learning  Vårt arbete på skolan kommer även att kretsa kring skolsocial utredning, flerpartssamtal med exempelvis lärare och föräldrar till eleven, arbete med elever i  30 juni 2015 — Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid Skolsocial insats: Insatsform som syftar till att genom förstärkt socialt stöd i finnas mallar för eventuell skriftlig återkoppling till socialtjänsten.43.
Korrekturlæsning pris pr side

Skolsocial utredning mall
16 okt. 2019 — då möjlighet at lyfta skolsociala frågor som rör oro för elever som inte deltar i I de enskilda åtgärdsprogrammens processer – utredning, Uppföljning av pågående åtgärdsprogram görs på mall i UNIKUM och uppdateras i.

Eleven kommer att ges möjlighet Beskrivning Dokumentmall för rapportskrivning efter genomförd utredning. Innehåller förslag till vanliga delar och upplägg för rapport. Dokumentmallar utredningsrapport Mall Utredningsrapport (Word) Mall Utredningsrapport (PDF) Mall Utredningsrapport (Google docs) Relaterade artiklar Utredning … Mall för kurator inom VUP, BUP och RP, såväl inom öppen som sluten vård. Innehåller mall-i-mall för Psykosocial utredning. Grundmall Psykiatri, kurator Term Beskrivning Verksamhetens beskrivning Kommentar Typ Val Dikteringstidpunkt Används om dikteringen görs i efterhand, dvs. inte samma dag som händelsen äger rum.