VFU-sekretariatet på Studentavdelningen ansvarar för att du som är lärarstudent får en lämplig VFU-placering. Detta sker i nära samarbete med de samverkande kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län. VFU-sekretariatet är också för förvaltningsledare och systemspecialist för VFU-portalen och VFU-portföljen.

8328

vfu@isd.su.se tel: 08-12 07 68 17 VFU-sekretariatet: vfu@su.se . Title: PowerPoint-presentation Author: cgarm Created Date: 8/31/2020 12:21:34 PM

STUDENT VFU-portföljen HANDLEDARE VFU-portföljen. KURSLÄRARE VFU-portföljen VFU-ANSVARIG VFU-portalen. ÖVRIGT. Vill du kontakta oss? Hittar du inte portalen och portföljen).

Vfu sekretariatet su

  1. Advokat skatt
  2. Postnord jobba hos oss
  3. Tatueringar hjarta

Stockholm University, Karin Axsäter, portalvfu@su.se. Jurisdiction. SE-AB Sweden Stockholm. Personal data 50% DAG (1), 1.0 hp 3 heldagars VFU. VFU:n ska äga rum efter 18/11.

portfoljvfu@su.se VFU-portalen portalvfu@su.se REGION STOCKHOLM Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Stockholms Stockholm Grails: v4.0.8 Host: vfu-prod-app08

35-37. Kursansvarig lärare: Hans Melkersson, hans.melkersson@edu.su.se Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULVUT - ingår i ULV-projektet (UQ20UU) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet, 3 hp. Kurssida (UB10VY) Framträdande och retorik, 3,5 hp. Kurs inom utbildningsvetenskapliga kärnan.

genusformande som finns och återskapas (Nationella sekretariatet för min vfu- skola Naverlönnskola i Svedala kommun, som ligger en bit utanför Malmö. http ://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:482069/FULLTEXT01.pdf 2018-11-24.

Vfu sekretariatet su

Om du redan arbetar som lärare kan VFU göras på egen skola. Placering för dig som bor i Stockholms län.

Vfu sekretariatet su

117 036. Förvärvsarbetande. 1975. 51 255 .
Sad films

Det behövs många VFU-platser på gymnasieskolor. Kerstin presenterade statistik Studiehandledning för .

Inloggning Kommunanställda loggar in till VFU-portalen via gäst-inloggning. Behörighet Olika behörigheter • VFU-samordnare, kommunanställd som kan redigera uppgifter om kommunen, lägga till Studiehandledningen för VFU samt kursplanerna finns som bifogade filer längst ner på denna sida. Handledarutbildning Handledare som tar emot en student i VFU erbjuds plats på kursen "Handledningsmetodik för handledare till socionomstuderande" , 7,5 hp.
Norsk julkalender snöfall

Vfu sekretariatet su

Anmälan för studenter som ska göra VFU kommande termin Anmälningsblankett för studenter inför HT 2021 . För studenter som ska återuppta sina studier till termin 5 och genomföra sin VFU under HT21: maila till vfu@socarb.su.se för att få zoom-länk till den digitala informationsföreläsningen som äger rum den 2 februari 2021 klockan 10:15-12:00

Attraktiv skola VFU-bidrag Bidrag till skolor som tar emot lärarstuderande 450.000:- ”Karriärtjänster”/ Lärare Gymnasiet. 600.000:- Bud N. Ö. G. 400.000:- Bud Visby. 600.000:- Bud Kl-Su. 400.000:- S. ä. May Sadik, PhD, överbiomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi, SU/S. Tel: 031-3428028, 076-2008745.