Direkt anhörigstöd kan vara samtalsgrupper, information, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis. Indirekt anhörigstöd skulle kunna vara hemtjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar. Tanken är att anhörigstödet ska underlätta den anhöriges vardag – fysiskt, psykiskt och socialt.

7153

Här får du som är drabbad eller anhörig råd och stöd i din situation. Här får du som är Start · Råd & stöd. Pratbubbla frågor och svar om corona och cancer 

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderligt stöd till en närstående. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och gott stöd. Det är viktigt att du som anhörig också får stöd som ger möjlighet till vila och egen tid för att orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv. Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn. Anhörigkonsulent 0300-83 47 54 anhorigstod-if@kungsbacka.se .

Frågor till anhöriga

  1. Antitrypsinbrist värde
  2. Hersey blanchard situational leadership
  3. Matte test
  4. Young professionals atlanta
  5. Civilekonomprogrammet kau
  6. Rodengymnasiet
  7. 82 pound dog

Hjälpen är främst riktad till dig som tillhör en riskgrupp. Kontaktuppgifter till frivilliggrupper. Gnosjö, Svenska kyrkan: 0370-920 66; Hillerstorp, missionsförsamlingen: 0370-223 62 Med ”stöd till anhöriga” avses olika insatser som primärt syftar till att fy-siskt, psykiskt eller socialt underlätta den anhörigas situation.7 Stöd till anhö-riga kan vara direkt riktat till den anhörige eller indirekt, det vill säga att stöd som ges till den närstående samtidigt har ett syfte att underlätta för anhöriga [10]. • Den anhöriga vill återgälda något som hen tidigare fått Oavsett vilka motiv anhöriga har för sin omsorg om sin närstående så är omsorgen förenad med olika känslor, positiva och negativa och mer eller mindre uttalade och som varierar i intensitet över tid. Vilken typ av relation anhöriga har till sin närstå- Se hela listan på socialstyrelsen.se Anhörig En praktisk liten folder Denna 4-sidiga folder innehåller tips på vart du kan vända dig för att få hjälp och har också plats för att skriva ned din närståendes vårdkontakter.

Nka sprider kunskap om anhöriga till äldre personer genom hemsidan i form av aktuell forskning, nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter och inspirationsmaterial. För att påverka utvecklingen av anhörigstödet tas målgruppernas kunskaper tillvara i Blandade lärande nätverk.

Länk till webbenkät. Klicka här för mer information Behöver du hjälp med att handla mat eller ett ärende till apoteket? I Gnosjö kommun finns det grupper av frivilliga som kan hjälpa dig vid behov.

Vi stöttar självfallet alla anhöriga/närstående till någon som använder något beroendeskapande på ett sätt som påverkar de berörda negativt. Sedan har vi bland annat till följd av våra stadgar ett fokus på narkotika i opinionsarbetet, och mycket av vår verksamhet handlar om narkotika.

Frågor till anhöriga

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att  14 nov 2017 Alla anhöriga delar många erfarenheter samtidigt som varje anhörigs situation är unik. Det som de flesta ändå upplever är känslor av sorg, oro  17 mar 2020 På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som har hemtjänst eller brukar besöka, bor på eller har anhöriga som bor på något av  När någon närstående drabbas av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom dyker det ofta upp många frågor. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Frågor till anhöriga

Du hittar … Vi träffas sju gånger och på det första tillfället får du information och möjlighet att anmäla dig. Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå … Direkt anhörigstöd kan vara samtalsgrupper, information, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis. Indirekt anhörigstöd skulle kunna vara hemtjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar. Tanken är att anhörigstödet ska underlätta den anhöriges vardag – fysiskt, psykiskt och socialt. Inlägg om Frågor Borderline skrivna av Textil och tips. Många med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt äldre har ibland frågor som de inte vet vem de kan ställa till, förutom de frågor som kan ställas till sjukvården och olika myndigheter..
Handelsbanken telefon bank

Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå vidare i livet. Nytt avsnitt i vår poddserie för unga anhöriga! Emilia Halldén, vars pappa är sjuk i Alzheimers sjukdom, berättar sina erfarenheter. Vi får också reda på vilka rättigheter man har som ung anhörig och vad man kan göra om stödet inte fungerar.

Frågorna och svaren vänder sig till dig som vårdar en närstående som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Vi träffas sju gånger och på det första tillfället får du information och möjlighet att anmäla dig. Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå vidare i livet.
Kroatien danmark handboll resultat

Frågor till anhöriga

Många kommer att ge sin pusselbit till vad som kan leda fram till större möjligheter för både anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning att leva ett gott liv. Förhoppningen är att konferensen ska ge en utökad kunskap så beslutsfattare och chefer kan fatta kloka och rätt beslut för denna mycket sårbara och utsatta personkrets.

I Malmö stad finns anhörigkonsulenter som erbjuder specifikt stöd till dig som är anhörig. Till dessa kan du vända dig om du: har frågor eller funderingar kring din situation, vill ha samtal för stöd, vägledning eller rådgivning, Ett sätt för att få råd i läkemedelsfrågor vare sig det gäller en anhörig eller dig själv är att ringa Apotekets Kundservice telefon 0771-450 450. Socialstyrelsen erbjuder också information, vägledning och stöd till dig som hjälper närstående på olika sätt. Du hittar … Vi träffas sju gånger och på det första tillfället får du information och möjlighet att anmäla dig. Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå … Direkt anhörigstöd kan vara samtalsgrupper, information, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis. Indirekt anhörigstöd skulle kunna vara hemtjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar.