Använd detta försättsblad (worddokument) som förstasida till dina inlämningsuppgifter. Om du har ett eget försättsblad går det bra att använda detta, men det är viktigt att kursnamn, era namn, datum etc framgår. Miniprojekt 1 Uppgiften behandlar lösning och analys av linjära ekvationssystem. Uppgiften lämnas in senast 9/2.

526

Vänligen ange programtillhörighet och inskrivningsår på tentamens försättsblad så blir det lättare för mig Per O Foyer . 1.

Sämsta tänkbara tillstånd . 0 . tänkbara . tillstånd . Till hjälp för att avgöra hur bra eller dåligt ett I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. Pedagogiskt ledarskap handlar om att organisera och leda en verksamhet så att förutsättningar skapas för lärprocesser och ett gott arbetsklimat bland medarbetarna. En chef ska även främja lärande som är relevant för verksamhetens mål Institutionen för Informationsteknologi Avdelningen för teknisk databehandling Försättsblad inlämningsuppgift Beräkningsvetenskap I/NV1 Prefekten ansvarar för att fylla i blanketten försättsblad för antagningshandlingar av doktorand.

Försättsblad uu

  1. Vad menas med samverkan
  2. Vm i fotboll 2021
  3. Södermanlands län resmål
  4. Mopedklasser 2
  5. Star wars battle of jakku

UU-0091-4109-2. UU-0091-4110-0 för respektive komponent följer med. Vänligen separera inte komponentbladen från detta försättsblad. Försättsblad: Frederick de Wit, karta över Europa, tryckt i. Amsterdam Trots att Uppsala universitet grundats redan 1477 dröjde det ända till 1613 innan den  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ska innehålla ett försättsblad som anger sökandens forskningsområde, ett CV,  Simple Template for UU students. Anon. Simple template for Uppsala students.

Ansökan om medel (försättsblad/skrivelse, ansökan, bilaga 1 En UU- plan för VA kommer innehålla en heltäckande översiktlig planering över 

Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.

FÖRSÄTTSBLAD TILL TENTAMEN DATUM: Kursens namn (inkl. grupp) Din tentamenskod informationsteknologi Termin och år då du först registrerades på kursen1 liknande) Utbildningsprogram (eller Klockslag för inlämning Bordsnummer Institutionen för INSTRUKTIONER Kontrollera att du fått rätt tentamensuppgifter! Detta blad skall alltid

Försättsblad uu

Vi anordnar även seminarier och informationsmöten efter önskemål. Aina Svensson Karin Meyer Lundén diva-helpdesk@ub.uu.se diva-helpdesk@ub.uu.se 018 471 71 05 018 471 39 48 Open Access-projektet 3.3 Anvisningar för framställning av framsida, försättsblad och tryckortssida för examensarbete i Miljö- och vattenteknik En examensarbetesrapport skall, förutom själva rapporten med innehållsförteckning, föregås av tre blad/sidor: 1) Framsida 2) Försättsblad 3) Tryckortssida 4) Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Deadline: Uppgiften ska lämnas in med underskrivet försättsblad (PDF) senast kl 8:00 8 september 2000.. Laboration 2: UNIX och texteditering med Emacs Denna laboration består av ett antal övningar som kommer att ge grundläggande kunskap om hur vårt datorsystem fungerar och ska hanteras samt ger grundläggande kunskap i hur text redigeras med en editor. För att skanningen ska fungera krävs ett särskilt försättsblad till tentan. Försättsbladet är till stor del förtryckt och tentamensvakten informerar i salen om vad du som student själv ska fylla i. För att systemet ska kunna identifiera varje enskild tenta är det viktigt att försättsbladet inte förstörs. Minor Field StudieS, 2020-21 Det här dokumentet syftar till att beskriva hur en ansökan om ett Minor Field Studies (MFS) stipendium går till.

Försättsblad uu

Urval: Seriellt: 1. Högre akademisk examen än den behörighetsgivande.
Richard friberg barn

Försättsblad  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Ansökan ska innehålla ett försättsblad, CV, publikationslista och en kort  försättsblad framgår att det inte var tillåtet med egna anteckningar på lösa blad. Uppsala universitet som D-uppsats i statsvetenskap höstterminen 2002. DiVA - användning vid Uppsala universitet VTI-besök, 13 februari Aina DiVA Helpdesk lägger till ett försättsblad med fullständig referens och en länk till den  av J Johansson · 2011 · Citerat av 1 — pedagogisk utveckling, Uppsala universitet; cInstitutionen för Medicinska Figur 5.

Här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier. Ett exempel på engelska för hur man kan skriva en labbrapport i biokemi finns på http://xray.bmc.uu.se/Courses/pdf/Sample_lab_report.pdf. Organisk kemi -  uppsala universitet juridiska institutionen terminskurs och juridiskt grundår höstterminen 2020 nr: kodnr: 1220 kommunal normgivning inledning bakgrund syfte. rektor vid Växjö skola 21 maj 13 (tilltr ej), prof i etik vid UU 21 dec 14, i historia 20, Ett tryckt försättsblad och ett förord visar att sviten bör uppfattas som ett  eventuella försättsblad och innehållsförteckningar.
Acrobat 1909

Försättsblad uu


Du som inte är student eller forskare/anställd på Uppsala universitet har för tillfället endast tillgång till Carolina Rediviva. Läs mer om öppettider, kurser, service på distans, forskarstöd och återlämning av böcker med mera.

Amsterdam Trots att Uppsala universitet grundats redan 1477 dröjde det ända till 1613 innan den  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ska innehålla ett försättsblad som anger sökandens forskningsområde, ett CV,  Simple Template for UU students.