Streamad utbildning går fortare att genomföra än traditionell utbildning. Vi tillgängliggör samma utbildning och kunskapsinnehåll på knappt en tredjedel av tiden. Effektivitetsvinsten uppstår då vi inte behöver ta hänsyn till lunch, restider, gruppdiskussioner och pauser. Den totala undervisningstiden är dock alltid densamma.

8982

Arbetsmiljöutbildningens omfattning ska motsvara minst en endagars, lärarledd utbildning. Med chef avses den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Öppna och företagsanpassade utbildningar; Digitala distansutbildningar; Även för e-utbildning gäller stödet bara kursavgift för chefer och

Innehåll: - Ledarskap/medarbetarskap. - Beslutsprocesser och påverkansmöjligheter. - Rättigheter och skyldigheter. Överenskommelser om kompetensutveckling ska chefen dokumentera via personalsystemet Winlas. Lönesamtal Varje år genomförs en lönerevision i kommunen, vilket innebär att nivåerna på medarbetarnas löner ses över och justeras utifrån medarbetarnas individuella prestationer, arbetsuppgifter som utförs samt eventuella externa faktorer som också kan påverka lönenivåerna. Advantum Ledarprogram ger dig under nio månader de verktyg och de insikter du behöver för att kunna ta nästa steg i din utveckling.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

  1. Mannen som talade med elefanter
  2. Kiwa

Därför behövs en organisation bara för chefer. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen fullt ut. Därför Se hela listan på kommunal.se Bill och hans hustru Adele arrenderar en jordbruksfastighet på 110 hektar åker och redovisar en nettointäkt på 205 000 kronor. De enda djur de har är 13 höns. Den 25 oktober till den 8 november gjorde de en resa till USA tillsammans med ett tjugotal andra lantbrukare. Att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap har många dimensioner och kräver samspel. Våra utbildningar ger dig verktygen du behöver för att lyckas Se hela listan på slf.se Stefan Tengblad Behavioural Sciences Autumn term 2009 MEDARBETARSKAP PÅ Technical Report 60 MINUTER SStefan Tengblad 1010 ver2.indd 1tefan Tengblad 1010 ver2.indd 1 22010-10-20 12.14010-10-20 12.14 goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.

4 dagar sedan Är du chef eller blivande chef och vill utveckla din kompetens? Vi erbjuder dig som chef eller ledare flera olika kurser och program.

Informations- och kommunikationstekniken har skapat nya förutsättningar för lärande och undervisning, med mindre bero- Utbildning Vi erbjuder huvudsakligen skräddarsydda utbildningar som utförs på plats hos våra kunder, bl.a. inom dessa områden: · Kommunallagen · Förvaltningslagen · Offentlighets- och sekretesslagen · Personuppgiftslagen · Kyrkoordningen Tabell II . Kurser för läkare och chefer i ledarskap, ekonomi och administration 1998–1999.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Jag är under 30 år och vill lära mig mer om facket. Börja med att gå den LO-gemensamma kursen Om facket! Jag vill veta vilka kurser jag kan gå genom Kommunal. Gå till LO:s fackliga utbildningar. Ange var i landet du bor och om du är förtroendevald eller inte. Då ser du vilka kurser som finns och hur du anmäler dig. Öppen utbildning: Ta chansen och träffa kollegor från andra branscher och lär er av varandras erfarenheter på en öppen chefsutbildning.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Överenskommelser om kompetensutveckling ska chefen dokumentera via personalsystemet Winlas. Lönesamtal Varje år genomförs en lönerevision i kommunen, vilket innebär att nivåerna på medarbetarnas löner ses över och justeras utifrån medarbetarnas individuella prestationer, arbetsuppgifter som utförs samt eventuella externa faktorer som också kan påverka lönenivåerna.
Dl drivers license

För att logga in hemifrån så använder du samma användarnamn (ange gavle\ före användarnamnet) och lösenord som du använder när du loggar in på din dator på jobbet. Här hittar du mer infomation och länk till utbildningarna. Jag är under 30 år och vill lära mig mer om facket.

Här finns nyheter och information som berör kommunens verksamheter. För att logga in hemifrån så använder du samma användarnamn (ange gavle\ före användarnamnet) och lösenord som du använder när du loggar in på din dator på jobbet.
Jack hilden många gånger i regn

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information
Beskrivning. I den här utbildningen får du lära dig vad medarbetarskap innebär och vad som ingår i chefens respektive medarbetarens ansvar. Utbildningen berör lösningsorienterat synsätt kontra problemorienterat synsätt och du får tips på hur du kan skapa energi och arbetsglädje.

Öppna och anpassade kurser samt konsulttjänster.