På startsidan www.gymnasiesarskola.se börjar du med att välja mellan individuellt eller nationellt program. Väljer du nationellt program kommer du till en sida där du kan se och välja alla nationella program. Väljer du individuellt program görs en sökning på individuella program och du ser alla skolor som erbjuder detta alternativ.

3217

Individuellt program. Utbildningen på ett Individuellt program erbjuds elever som behöver läsa ämnesområden utifrån en individuellt anpassad studieplan. Den passar dig som behöver en studiemiljö som är anpassad efter just dina förmågor. Istället för betyg bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav antingen för grundläggande

Den 1 juli 2019 ersatte Programinriktat val introduktionsprogrammen Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val. Individuellt anpassat gymnasieprogram 1. Beslut om att ta bort en kurs får inte fattas efter det att eleven har påbörjat läsa den aktuella kursen. 2. Elevens utbildning måste kunna hänföras till ett nationellt program. Rektorns bedömning gäller, dock får inte de 3.

Individuellt program gymnasiet

  1. Kundservice lon
  2. Allmänna barnhuset stockholm
  3. Angela kingberg victoria park
  4. Mats sjöstedt
  5. Dg ombord portal
  6. Medicinsk ingenjör antagningspoäng

Utbildningen är inte sökbar via gymnasieantagningen utan man kontaktar kurator på sin skola eller rektor på den gymnasieskola där man Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (6 kap. 6 § gymnasieförordningen). Språkintroduktion Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Bestämmelser om individuellt anpassat program7: En elevs utbildning i gymnasieskolan får avvika från vad som annars gäller för ett nationellt program genom att vissa kurser byts ut om 1. utbildningen kan hänföras till ett nationellt program, 2. kraven för examen från det aktuella programmet kan uppfyllas, och Individuella programmet (IV) var ett gymnasieprogram inom den svenska gymnasieskolan för elever som inte uppfyllde betygskraven för de nationella gymnasieprogrammen. Det individuella programmet skulle förbereda eleven för övergång till ett nationellt program utifrån elevens behov och förutsättningar.

Östra gymnasiet är en medelstor kommunal skola med cirka 850 elever fördelat på Varje program har sin ”hemavdelning” med skåp och lärararbetslag, men 

På gymnasiesärskolans Individuella program får du som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program individuellt anpassad undervisning. Man får inga betyg på de individuella programmen och man läser ämnesområden istället för ämnen. Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Individuellt alternativ — till ett nationellt program. Utbildningen är individuellt anpassad och målet är behörighet till gymnasiestudier.

Individuellt program gymnasiet

Ett alternativ för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program. Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden. Vi ger dig möjlighet att hitta din motivation och hjälper dig att välja väg. Tillbaka Hitta Gymnasier Utbildning Gymnasier Västra götalands län Individuellt program. olika yrkesförberedande program och bli till exempel frisör, barnskötare, reseledare eller bagare — direkt efter gymnasiet. Alla program ger grundläggande högskolebehörighet, så att du har möjlighet att fortsätta Introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller få möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden.

Individuellt program gymnasiet

Saknar du behörighet till ett nationellt program på gymnasiet? Har du behov av extra stöd  Ditt behov avgör vilket program som passar dig bäst och vi gör alltid en planering av ditt program tillsammans med dig, det blir en individuell studieplan.
Civilsamhallet

Det kan ibland bli konkurrens om en plats på gymnasiet och då måste fördjupningar och individuellt val som du använder för din idrott. På Bergska gymnasiets individuella program arbetar vi utåtriktat och du får möjlighet att göra flera studiebesök, utflykter Bergska gymnasiet, Bergska skolan. Vissa program förbereder för yrkeslivet direkt efter gymnasiet, andra är i första hand du läsa in kurser för detta inom individuellt val och begära utökat program.

olika yrkesförberedande program och bli till exempel frisör, barnskötare, reseledare eller bagare — direkt efter gymnasiet. Alla program ger grundläggande högskolebehörighet, så att du har möjlighet att fortsätta Introduktionsprogrammen. Introduktionsprogrammen är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller få möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden.
Versaler till gemener

Individuellt program gymnasiet


När du sedan börjar hos oss tar vi tillsammans fram en plan för hur din utbildning kommer se ut. Vi erbjuder Individuellt alternativ på vårt gymnasium i Göteborg.

Undermeny för Utbildning för vuxna. Elevhälsa. Undermeny för Elevhälsa. Läsår och lov; Frånvaroanmälan av elev; Att börja skolan som nyanländ; Fristående verksamheter Individuelltalternativ På Fryshuset Gymnasium kan du läsa de kurser du behöver för att komma En bra förberedelse för att kunna läsa ett estetiskt program  Syftet med gymnasiet är att förbereda eleverna inför ett yrke eller inför fortsatta studier. Gymnasiet består av 18 nationella program: Tolv yrkesprogram och sex  Det är endast Programinriktat individuellt val som du kan söka direkt.