Om du är föräldraledig. Om du tar ut föräldrapenning och har blivit arbetslös eller kommer att bli arbetslös ska du höra av dig till oss och berätta det. Viktigt att skydda din SGI. Om ditt barn är under 1 år kommer din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fortsätta vara skyddad tills den dagen barnet fyller 1 år.

3975

A-kassa ingår i Norges socialförsäkringssystem. Du blir alltså automatiskt medlem när du betalar trygdeavgiften som dras från lönen. Däremot måste du uppfylla 

Om du har varit föräldraledig på hel- eller deltid eller hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning kan det påverka din ersättning från a-kassan. Föräldraledig innan arbetslöshet. Blir du arbetslös baseras din ersättning från a-kassan som regel på arbete som du utfört de tolv månader som närmast föregått arbetslösheten. Om du har varit. föräldraledig på hel- eller deltid eller; hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning Det går att ha a-kassa och föräldrapenning samma vecka och faktiskt samma dag, men inte för samma tid. Man får bara ha ersättning från en i taget. Om man till exempel har arbetat heltid innan man blev arbetslös kan man ha en halv dag med föräldrapenning och en halv dag med a-kassa.

A kassa foraldraledig

  1. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
  2. Optiker branning pris
  3. Designa monster
  4. Företagarna försäkring
  5. Dollar varde sek
  6. Fackavgift kommunal pensionär
  7. Jobb skatteverket linköping
  8. Ida eriksson ask
  9. Dark fog

När du har fått besked från din a-kassa om dagpenning kan du logga in och meddela den här. Vid föräldraledighet, studieledighet eller vid sjukskrivning Som föräldraledig, studieledig eller sjukskriven kan du enkelt ansöka om en tillfällig avgiftsnedsättning genom att logga in med BankID. Här kan du läsa om Unionens arbete för ett föräldravänligt arbetsliv och få svar på frågor om föräldraledighet. Om du inte hittar den information du söker eller har följdfrågor är du som medlem alltid välkommen att kontakta oss. A-kassan > Ersättning > Under tid med ersättning > Rapportera din tid > Så här fyller du i tidrapporten > Tidrapport - Fylla i sjuk. föräldraledig eller vård av barn Sjuk, föräldraledig eller vård av barn blir föräldraledig på heltid; blir sjuk på heltid i mer än en månad och programmet inte kan anpassas; uppfyller ett nytt villkor för att få a-kassa. Du kan vara med i programmet i maximalt 15 månader.

11 feb. 2016 — Glöm inte att redovisa föräldraledigheten på a-kassans kassakort om du är föräldraledig på deltid. A-kassa och föräldrapenning. Arbetslös och 

Att vara medlem innebär att du säkerställer att du kommer att få någon form av inkomst även om du skulle bli arbetslös, så kallad arbetslöshetsersättning. Om du är sjuk eller föräldraledig Om du är sjuk eller är föräldraledig, även vid vård av barn, ska du rapportera sjuk/Fp.

Hej! Jag kommer eventuellt att behöva säga upp min anställning i samband med flytt till en annan stad. Jag vet då att jag har en viss tid karens innan jag kan få ersättning från a-kassan.

A kassa foraldraledig

Tiden du är föräldraledig räknas däremot in i din totala tjänstetid med ITP (som har betydelse för beräkningen av din pension, så småningom).

A kassa foraldraledig

27 sep. 2019 — du avstår från att arbeta eller avstår från a-kassa under de 10 dagarna.
Bliwa.se kontakt

Påbörja inte  Föräldraledig Föräldraledighet kan förlänga kvalifikationstiden För varje månad som du varit föräldraledig minst halvtid lägger vi till en äldre månad eftersom vi alltid räknar på 12 månader. För att tiden ska kunna förlängas krävs något av detta: Som föräldraledig är det bra att vara med i en a-kassa. Du är trygg om du står utan jobb efter din tid som föräldraledig, eller om du vill säga upp dig. Du kan göra uppehåll i din ersättning från a-kassa n för att vara föräldraledig på heltid. Under den tiden får du ingen ersättning från a-kassa n.

Du behöver inte fortsätta att skicka in tidrapporten under en längre föräldraledighet. Hör av dig igen när din föräldraledighet är slut. Journalisternas a-kassa Högbergsgatan 26B 116 20 Stockholm.
Pheromone perfume

A kassa foraldraledig
Om du varit föräldraledig på deltid och samtidigt arbetat deltid innan arbetslösheten så baseras a-kassan på de senaste 12 månaderna som du arbetat 80 

Viktigt att skydda din SGI. Om ditt barn är under 1 år kommer din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fortsätta vara skyddad tills den dagen barnet fyller 1 år.